Privacystatement

Wij willen je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens
KWF en Pink Ribbon hebben de krachten gebundeld. De organisatorische bedrijfsvoering van beide organisaties zijn samengevoegd. Je persoonsgegevens worden verwerkt door KWF. Hieronder lees je hoe KWF je gegevens verwerkt.

Wij van KWF zijn afhankelijk van je bijdrage bij het verwezenlijken van onze doelen: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiƫnten. Of je dit nu doet door een donatie, vrijwilligerswerk, een campagne delen of een (online) petitie tekenen: alle hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze missie. Om een wederzijds vertrouwen tussen jou en KWF te scheppen willen we je graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens
Stichting KWF (KWF) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen
Als je solliciteert naar een vrijwilligersfunctie, een betaalde functie of naar een stageplaats bij KWF vragen we je naar je persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig om je sollicitatie in behandeling nemen.

De persoonsgegevens die wij onder meer verwerken

  • NAW-gegevens 
  • Geslacht 
  • Telefoon en e-mailadres 
  • Nationaliteit, burgerlijke staat, geboortedatum- en plaats 
  • Functie en dienstverband 
  • Sollicitatiebrief 
  • Arbeidsverleden / CV  

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd
KWF verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van sollicitanten te vernietigen zodra de sollicitatieprocedure is afgerond. In sommige gevallen vragen we je gegevens te mogen bewaren om contact met je op te nemen bij toekomstige vacatures. In dat geval vragen we om je toestemming om je gegevens 1 jaar te bewaren. Na dit jaar nemen we eventueel contact met je op om opnieuw toestemming te vragen om je gegevens te bewaren.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens
Voor je rechten verwijzen we naar het algemene privacy statement van KWF op onze website https://www.kwf.nl/over-kwf/pages/privacy.aspx

Vragen
Heb jij vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe KWF omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan: recruitment@kwf.nl.

Wijzigingen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.