Onze manier van werken: KWF Wise

KWF is tegen kanker, vóór het leven. Wij hebben een missie: wij willen de impact van kanker op individuele patiënten, hun naasten én de samenleving als geheel terugdringen. Daar zetten we ons iedere dag voor in. Als netwerkorganisatie staan we midden in de samenleving. We willen impact maken. Nu én in de toekomst. Dat vraagt van ons dat we wendbaar zijn, flexibel en in staat om ons snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Daarom werken we KWF Wise. 

Wendbaarheid, impact, snelheid en eigenaarschap, dat kenmerkt onze manier van werken. Binnen KWF Wise staat de hiërarchie van doelen centraal. Dat betekent dat we doelgericht werken door doelen te ordenen en goed op elkaar aan te laten sluiten. Het organisatiedoel wordt vertaald naar cirkeldoelen, die we vervolgens vertalen we naar sub-cirkeldoelen en projectdoelen. Hoe we deze doelen behalen? Dat doen we in zelforganiserende cirkels en rollen. Elke cirkel en elke rol heeft een doel en verantwoordelijkheden.