Over ons

We bevinden ons in een overgang van een bolwerk naar een netwerk. Vandaag werken we samen aan de uitdagingen van vandaag en morgen. 

Toen KWF Kankerbestrijding in 1949 werd opgericht, waren de vooruitzichten voor kankerpatiënten uiterst somber. Vijf jaar na de diagnose was nog slechts een kwart van hen in leven. Inmiddels is dat aantal gestegen tot twee derde. Een hoopvolle tussenstand die mede mogelijk is gemaakt dankzij de gulle giften van KWF-donateurs. Zij stellen onderzoekers al ruim 70 jaar in staat om de ziekte beter te doorgronden, op te sporen en te behandelen. 

Maar daarmee is het werk van KWF nog niet af. Voortschrijdend inzicht werpt nieuwe uitdagingen op. Hoe bevorderen we een goede kwaliteit van leven voor het groeiend aantal mensen dat kanker heeft gehad? Hoe kunnen we zorgen dat ook patiënten met een zeldzame vorm van kanker betere behandelingen krijgen? En als voorkomen beter is dan genezen, hoe kunnen we kanker dan het beste voorkomen?

Belofte waarmaken

Door wetenschappelijk onderzoek te financieren, maken we de doorbraken van morgen mogelijk. We delen kennis en beïnvloeden beleid. Daarbij is onze organisatie zo opgebouwd dat deze wendbaar kan inspelen op veranderingen in financieringsstromen, focus van onderzoek en innovatie, en relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn de grootschalige campagne voor HPV-vaccinatie, die beschermt tegen verschillende vormen van kanker. Of het ondersteunen van nieuwe initiatieven om gerichte kankermedicatie breder in te zetten tegen zeldzame tumoren. 

De enorme uitdagingen die voor ons liggen kan KWF niet in haar eentje oplossen. Daarom werken we nationaal en internationaal samen met partijen die dezelfde doelen nastreven en bundelen we onze krachten om doorbraken te bereiken. 

Onze waarden

Vastberaden
We zijn gemotiveerd om het verschil te maken in het leven van iedereen die met kanker te maken krijgt.

Verbindend
We brengen mensen, organisaties en experts samen om onze gezamenlijke missie mogelijk te maken.

Vooruitstrevend
We willen weten wat er speelt in een leven met kanker en zijn aanjager van vooruitgang.