KWF werkt holacratisch

We staan midden in de maatschappij en zijn een organisatie die verbindt en samenwerkt. Om zo de impact van kanker terug te dringen op (ex)kankerpatiënten, hun naasten én de gehele samenleving.

“Doe waar je goed in bent. Of waar je nog beter in wilt worden.”

Zo werkt het
Holacratie is de meest ultieme vorm van zelforganisatie. We organiseren ons werk binnen een organische, platte structuur van ‘cirkels’ (teams). Elke cirkel is zelforganiserend en multidisciplinair en heeft een eigen doel dat bijdraagt aan onze kerndoelen. Binnen een cirkel vervult elke persoon een unieke rol. Je kunt rollen hebben in verschillende cirkels. Zo draag je bij aan uitdagende en uiteenlopende projecten. Binnen jouw expertise én daarbuiten. Je bent zelf eigenaar van je werk vanuit je rollen en bepaalt zelf hoe je je werk aanpakt en tot het gewenste resultaat komt.

Holacratisch werken vraagt om ondernemerschap, wendbaarheid en lef. Het geeft jou als medewerker ruimte om initiatief te tonen, uitdagingen aan te gaan en jezelf professioneel te ontwikkelen. Voor jou betekent dit dat je bij ons de exacte invulling van het werk zelf bepaalt. En dat jouw talenten voor het grootste deel bepalend zijn voor je werkvelden. Meer dan bij een traditionelere invulling van functies.

Wendbaarheid, transparantie en snelheid. Het zijn enkele voordelen van onze werkwijze. Zo kunnen we beter meebewegen met veranderingen, zijn gespreksverslagen voor iedereen toegankelijk en worden innovaties sneller geïmplementeerd.

“Met onze werkwijze kunnen we sneller en slagvaardiger meebewegen met alle veranderingen in de maatschappij.”

Samen impact maken
Holacratisch werken is samenwerken. Onderlinge verbindingen en relaties tot stand brengen op gelijkwaardig niveau. Met elkaar en met zo min mogelijk hiërarchie zetten we de schouders eronder om onze doelen te behalen. Samen zijn we verantwoordelijk voor onze successen en voor onze fouten.

“Iedereen is ‘eigen baas’: niet over andere mensen, wel over het eigen werk.”

Jouw competenties zijn voor het grootste deel bepalend voor je werkvelden. Meer dan bij een traditionelere invulling van functies. Ontdek welke vacatures bij jou passen.